Dagi ze Smolinky

* 25.1.2009
barva: černá
výstavy: výb.1,CAC
chvatel a majitel Josef Slavíček